Handleiding 'documenten uploaden' voor Tadaah-ers.

Gulhan Hoke aug 16, 2022

Schermafbeelding 2022-08-16 om 16.33.26.png


Beste Tadaah-er,

Benodigde documenten (als PDF bestand)

  • VOG: je hebt van Justis een Verklaring Omtrent Gedrag ontvangen met de kenmerken 84 & 86, je kunt deze aanvragen via een verzoek (voorzien van voorletters en achternaam) per mail naar info@tadaah.nl
  • Een schermafbeelding van jouw inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (PRK), dit doe je met een recent VOG (max. 2 maanden oud);
  • Polisblad van je beroepsaansprakelijkheidsverzekering; als je diensten/opdrachten aangaat via Tadaah moet je ten alle tijde een geldig aansprakelijkheidsverzekering hebben.
  • Uittreksel Kamer van Koophandel*;
  • Diploma** (vanuit DUO);


* Toelichting uittreksel Kamer van koophandel:
Omdat je via Tadaah een overeenkomst aangaat met een kinderopvangorganisatie en deze gaat factureren is het nodig om het uittreksel KvK van jouw onderneming in je profiel te zetten. Dit uittreksel moet voorzien zijn van de juiste activiteit. Voor kinderopvang is de SBI code 8891. Zorg tevens dat jouw BTW-nummer ingevuld is in jouw profiel.

** Toelichting Diploma’s:
Diploma behaald nà 2007?
In DUO staan de diploma’s van de meeste, erkende opleidingen. Je kunt deze downloaden bij DUO en dan ontvang je een digitaal gecertificeerd document (PDF). Dit certificaat bewijst dat het document echt is en door DUO is uitgegeven. Het certificaat is niet meer geldig als je het uitprint, als foto uploadt of bewerkt.

Heb je een buitenlands diploma?
Je kunt je diploma waarschijnlijk niet downloaden bij DUO. Bij het IDW (Internationale Diploma Waardering) kun je je diploma laten erkennen. Je ontvang een diploma waardering. Een diplomawaardering is een vergelijking van een buitenlands diploma met een Nederlands diploma. Dit geldt voor diploma’s uit het hoger onderwijs en bijna alle diploma’s uit het voortgezet onderwijs. Contact gegevens IDW: info@idw.nl / 079 321 79 30. Let op: upload in je profiel zowel je diplomawaardering als het originele buitenlandse diploma, beiden in PDF.

Heb je je diploma behaald vóór 2007?
Je diploma kun je waarschijnlijk niet downloaden bij DUO. Neem daarom contact op met de onderwijsinstelling (of de opvolger daarvan) waar je je diploma hebt behaald verzoek deze het diploma te voorzien van een stempel, dagtekening en handtekening. Let op: upload in je profiel zowel je originele diploma als het kopie voorzien van stempel, datum en handtekening, beiden in PDF.
We vragen je vriendelijk om je profiel te controleren en eventueel ontbrekende documenten, als PDF, in je profiel te zetten.

Hieronder vind je ook een beschrijving mocht er geen handtekening en stempel op een kopie van je diploma kunnen verstrekken van de onderwijsinstelling.

Keuze 1: via DUO
Je neemt contact op met DUO en hun kunnen jouw diploma in DUO zetten. Hierdoor krijg je ook een waarmerk op jouw diploma.
https://duo.nl/particulier/nederlands-diploma-in-buitenland/legalisatie-diploma.jsp

Keuze 2: via SBB

Deze optie is alleen mogelijk voor oud Nederlandse mbo-diploma's.
De SBB geeft verklaringen af over de waarde van oude mbo-diploma's in vergelijking met het huidige onderwijssysteem. In deze persoonlijke verklaring staat vermeld met welk niveau binnen de huidige kwalificatiestructuur een opleiding vergelijkbaar is. Deze verklaring gebruikt de gediplomeerde voor werk of een opleiding in Nederland.

SBB geeft alleen verklaringen af voor afgeronde erkende mbo-opleidingen. Dit houdt in dat we voor de volgende diploma’s geen verklaring afgeven:

  • certificaten of diploma's van cursussen korter dan 850 studie-uren
  • diploma's of certificaten van opleidingen in het hoger onderwijs of voortgezet onderwijs
  • diploma's van particuliere opleidingen
  • niet-afgeronde opleidingen of deelcertificaten

Dit stukje kan je terug vinden op de site van s-bb.nl

Waaraan moet mijn VOG voldoen?

VOG_blad_Kinderopvang.png


Jouw geüpload document is scherp en duidelijk leesbaar en bevat de volgende informatie:


Hoe ziet een screenshot van het Personenregister eruit?
Jouw upload is scherp en duidelijk leesbaar en bevat de volgende informatie:

ScreenshotPersonenregister.png
Voorbeeld van een scherp en leesbaar polisblad van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

Verzekeringsbewijs.jpg


We gaan ervan uit dat deze voorbeelden voldoende duidelijkheid bieden en dat je zelf kunt oordelen of de door jou geüploade documenten voldoen aan onze eisen.

We bedanken je voor je medewerking en het spoedig controleren van je documenten.

Collegiale groeten,

Namens Team Tadaah

Cynthia, Lindsey, Nicole en Samani