Organisaties die samenwerken in de kinderopvang; wat mag wel en wat niet?

Gulhan Hoke dec 19, 2022

Samenwerken tussen organisaties in de zorg- en welzijnssector mag, zo lang het niet nadelig uitpakt voor medewerkers of zzp’ers. Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte eind november bekend waar de grenzen en mogelijkheden liggen voor samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn. Hiermee schept de mededingingsautoriteit duidelijkheid voor werkgevers, zorgmedewerkers in loondienst, opdrachtgevers en zelfstandigen in de sector.

De regels van ACM zijn van toepassing in de kinderopvang en daarmee ook relevant voor opdrachtgevers van Tadaah. We zetten kort op een rij wat dit in de praktijk betekent voor de inzet van zzp’ers.

Wat zijn de voorwaarden voor afstemming tussen opdrachtgevers over zzp-inzet?
Opdrachtgevers mogen geen gezamenlijke afspraken maken over maximale zzp-tarieven of de inroostering van zzp’ers. Voor opdrachtgevers is het bijvoorbeeld niet toegestaan om onderling af te spreken dat zzp’ers dezelfde diensten moeten draaien als medewerkers in loondienst.

Wel mag een organisatie eigen beleid hebben voor de voorwaarden en inroostering van zzp’ers. Organisaties die regelmatig met zzp’ers werken, hanteren vaak een protocol voor het succesvol invullen van een dienst. Denk daarbij aan praktische richtlijnen voor vervoer of rust-, slaap- en eetmomenten.

Mogen kinderopvangorganisaties samen optrekken om minder of geen zzp’ers in te huren?
Het is niet toegestaan om als opdrachtgevers gezamenlijk afspraken te maken over het minder of niet inhuren van zzp’ers. Zo hebben zzp’ers te weinig mogelijkheid om bij één of meerdere werkgevers te werken en daar trekt het ACM de lijn. Wel mag je deze beslissingen voor je eigen organisatie nemen.

Welke mogelijkheden voor samenwerking tussen organisaties zijn er nog wel?
Volgens ACM is er veel ruimte voor samenwerking tussen kinderopvangorganisaties, zoals voor het flexibel inzetten van zzp’ers. Opdrachtgevers mogen bijvoorbeeld initiatieven ontplooien waarmee ze medewerkers helpen om bij verschillende organisaties in de regio te werken. Ook mag er samengewerkt worden op het vlak van opleiding en scholing.

Meer weten?
Op deze vraag- & antwoord-pagina maakt ACM inzichtelijk welke afspraken organisaties wel of niet met elkaar mogen maken.
Het Ministerie van Sociale Zaken ontvangt Tadaah voor gesprek over freelancen in de kinderopvang

Begin december sprak Tadaah het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over freelancen in de kinderopvang. Als grootste platform in deze sector hebben wij beschikking over data uit meer dan 500.000 opdrachten. Deze informatie bevat waardevolle informatie over de zorg-arbeidsmarkt die wij graag met het ministerie delen. Zzp’ers blijken bijvoorbeeld gemiddeld 9 uur per week freelance te werken. Ook het uurtarief van zzp’ers in de kinderopvang kwam aan bod.

Maak opbouw zzp-uurtarief inzichtelijk
‘Voor goede samenwerking en begrip tussen overheid, opdrachtgevers en zzp’ers is het essentieel om de opbouw van het uurtarief van zelfstandigen inzichtelijk te maken. Zzp’ers maken kosten voor posten als pensioen, acquisitie, zakelijk reizen, vakantiedagen, aansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen’, licht Dineke Thiele, directeur van Tadaah toe. ‘Het is in die zin reëel dat een zzp’er een uurtarief van 40 euro hanteert ten opzichte van de kostprijs van 30 euro voor een vaste medewerker.’

Aan de hand van een voorbeeld toont dit diagram de bestanddelen waaruit een uurtarief van een zzp’er is opgebouwd.


Opbouw uurtarief van €40 (excl. btw)

Schermafbeelding 2022-12-19 om 11.23.41.png


Flink aantal meldingen van zzp’ers over gezamenlijke afspraken organisaties

In de afgelopen weken ontving Tadaah vele meldingen van aangesloten freelance pedagogisch medewerkers. Als platform voor de kinderopvang horen wij van deze freelancers dat organisaties gezamenlijke afspraken maken over de hoogte van de uurtarieven. Bij de meldingen delen freelancers vaak de schriftelijke toelichting van locatiemanagers en leidinggevenden van organisaties, zoals e-mails, nieuwbrieven en whatsappberichten.

SER adviseert norm voor uurtarief zelfstandigen
Bij Tadaah stellen opdrachtgevers zelf vast tegen welk uurtarief ze een freelancer inhuren. Uiteraard is het aan de zzp’er zelf om hier al dan niet akkoord mee te gaan. Als platform voor kinderopvang willen we opdrachtgever én zzp’er wijzen op het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) uit 2021.

Volgens de raad kan de Belastingdienst er bij een uurtarief vanaf 30 à 35 euro vanuit gaan dat iemand bewust ondernemer is. Onder dat bedrag is er mogelijk sprake van een verkapt dienstverband, ook wel schijnzelfstandigheid genoemd. De SER heeft het hier nadrukkelijk niet over een aanbevolen minimumtarief, maar over een juridische norm.

Positie schijnzelfstandige verbeteren met rechtsvermoeden
Met dit advies wil de SER de positie van schijnzelfstandigen verbeteren. Zelfstandigen die tegen een tarief onder de 30 à 35 euro diensten uitvoeren kunnen een beroep doen op het rechtsvermoeden dat ze werknemers zijn. Het is dan aan de opdrachtgever om voor de rechter aan te tonen dat er toch sprake is van een echte zelfstandige.

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Mail gerust naar dineke@tadaah.nl, we gaan hier graag over in gesprek.

Deze nieuwsbrief kunt u ook downloaden en bewaren via de volgende link:

Nieuwsbrief_December.pdf