Personenregister Kinderopvang (PRK)

Iedereen die werkzaam is in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Voor de inschrijving in het PRK is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Het Personenregister Kinderopvang (PRK) is een systeem, waarin iedereen ingeschreven staat die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen. Mensen die zich inschrijven in het PRK moeten een VOG hebben. Hiermee bewijzen zij dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitoefenen van hun taak of beroep. Via het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die een belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Hiermee wil de overheid de kinderopvang veiliger maken.

Tadaah kan geen freelancers koppelen aan een organisatie in het register. Beiden partijen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wel dragen wij er zorg voor dat op het portaal de juiste gegevens van een organisatie te vinden zijn, om het koppelen voor de zzp’er zo makkelijk mogelijk te maken. Ook zijn er diverse mogelijkheden om reminders vanuit het portaal naar zzp’ers te sturen voor een koppelverzoek.

Inschrijven in het kinderopvangregister via de website van Duo

Als je je wil inschrijven of koppelen aan een organisatie kun je dit doen via het Personenregister Kinderopvang op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers