Veelgestelde vragen over

Organisaties

Voor vragen over Tadaah, het platform of de freelancers.

Alle vragen over Organisaties

De freelancer is boventallig en heeft aangegeven de ingeplande dienst niet volledig af te ronden. Hoe kunnen wij de dienst alsnog aanpassen?

Als de freelancer en de opvangorganisatie samen overeengekomen zijn de geplande dienst na aanvang aan te passen / in te korten, dan dient deze wijziging schriftelijk te worden vastgelegd. Er is namelijk een opdrachtovereenkomst aangegaan en deze kan alleen als beide partijen akkoord gaan gewijzigd worden. Een wijziging dient te worden doorgegeven aan info@tadaah.nl

Annuleren als een freelancer al staat ingepland?

In de opdrachtovereenkomst staat dat een dienst altijd kosteloos kan worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang. Een annulering binnen 24 uur voor aanvang is ook mogelijk, echter ontvangt de opdrachtnemer (ZZP’er) dan een vergoeding van € 100,00 voor misgelopen inkomsten.

De freelancer is al op locatie en aan het werk maar ik heb hem/haar straks eigenlijk niet meer nodig. Kan ik de dienst alsnog inkorten?

Wanneer een dienst is ingegaan dan is een wijziging beperkt mogelijk. Een dienst voor een dag, bijvoorbeeld 8 of 9 uur, kan, in geval van boventalligheid, met 1 uur worden ingekort. De reden hiervan is is dat de Tadaah-er deze dag heeft gereserveerd voor werk en daarvoor is een overeenkomst gesloten. Middag of ochtend diensten, bijvoorbeeld BSO, kunnen niet worden ingekort.

Hoeveel pedagogen maken gebruik van Tadaah?

Momenteel zijn er 7000 pedagogen aangesloten bij Tadaah en er komen dagelijks nieuwe freelancers bij.

Ik wil een pedagogisch medewerker in vaste dienst nemen, mag dat?

In onze Algemene Voorwaarden is bepaald dat een organisatie altijd de mogelijkheid heeft om een freelancer in vaste dienst te nemen, wanneer beide partijen dat willen. Er zijn geen kosten verbonden aan de uitstroom van een Tadaah-er naar een vast dienstverband.

Zijn er kosten aan verbonden?

Tadaah brengt aan de opvangorganisaties een vergoeding in rekening van slechts €2,50 per bemiddeld uur. Er worden geen opstartkosten of abonnementsvergoedingen in rekening gebracht bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Wanneer kan een opdracht geaccepteerd worden?

Een opdracht kan worden geaccepteerd wanneer het diploma voldoet aan de eisen die worden gesteld. Zo zijn er pedagogen die wel mogen werken op de BSO maar niet op een babygroep.

Hoe werkt het koppelen van freelancers aan het Personenregister Kinderopvang?

Tadaah kan geen freelancers koppelen aan een organisatie in het register. Beiden partijen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wel dragen wij er zorg voor dat op het portaal de juiste gegevens van een organisatie te vinden zijn, om het koppelen voor de zzp’er zo makkelijk mogelijk te maken. Ook zijn er diverse mogelijkheden om reminders vanuit het portaal naar zzp’ers te sturen voor een koppelverzoek.

Kun je als opdrachtgever een dienst inkorten binnen 24 uur?

Wanneer een dienst al is begonnen kan deze niet meer worden gewijzigd, tenzij dat in overleg met de freelancer gebeurt. Het is echter wel mogelijk om een overeenkomst van ten minste 8 uren met 1 uur in te korten tot een overeenkomst van 7 uren, bijvoorbeeld in geval van boventalligheid. Opdrachten korter dan 4 uur kunnen in principe niet gewijzigd worden.

Hoe wordt het uurtarief bepaald?

Tadaah-ers zijn zelfstandig ondernemers en stellen zelf hun uurtarief vast. Het uurtarief wordt aangegeven op het profiel van de PM-er en is inclusief alle kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, parkeerkosten etc. Wij hebben ervoor gekozen om de tarieven inclusief eventuele BTW te vermelden. De reden daarvan is dat de kinderopvang als branche vrijgesteld is van BTW. Opdrachtgevers kunnen de eventuele BTW immers niet verrekenen. Een groot deel van de freelancers is vrijgesteld van BTW, ofwel omdat men gebruik maakt van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) ofwel omdat de belastingdienst heeft besloten dat men vrijgesteld is. Doorslaggevend is echter het tarief waarvoor de opdracht wordt aangeboden door de organisatie. Het is de vrije keus van een freelancer om een dienst voor een bepaald tarief te accepteren of niet. Wanneer een opdracht niet wordt vervuld kan de organisatie ervoor kiezen het tarief te verhogen.

Hoe werkt het plaatsen van een spoedopdracht?

Het is mogelijk om voor een select groepje een spoedoproep te plaatsen of bij alle freelancers in het reisgebied van de organisatie. Wanneer je een spoedopdracht plaatst is de opdracht voor degene die de opdracht het eerst accepteert. Het is immers van belang dat de dienst snel is vervuld.

Kun je zoeken op pm’ers met bepaalde specialisaties?

Ja! Voor wat betreft specialisaties kunnen kinderopvangorganisaties bij kiezen voor Tadaah-ers met verschillende competenties. Zo kan men aangeven of men op zoek is naar pedagogisch medewerkers met VVE-certificaat, een pedagogisch coach, een onderwijsassistent of een pedagogisch medewerker.

< Terug naar alle onderwerpen

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers