Veelgestelde vragen over

Organisaties

Voor vragen over Tadaah, het platform of de freelancers.

Alle vragen over Organisaties

Kan ik aangeven welke certificaten vereist zijn voor de opdrachtnemer?

Ja, dat kan voor:

– BHV
– EHBO
– VVE-certificaat
– Taaleis 3F
– Babytraining

Kan ik annuleren als een freelancer al staat ingepland?

In de opdrachtovereenkomst staat dat een dienst altijd kosteloos kan worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang. Een annulering binnen 24 uur voor aanvang is ook mogelijk, echter ontvangt de opdrachtnemer (ZZP’er) dan een vergoeding van 100 euro voor de misgelopen inkomsten.

Hoeveel pedagogen maken gebruik van Tadaah?

Momenteel zijn er 7000 pedagogen aangesloten bij Tadaah en er komen dagelijks nieuwe freelancers bij.

Ik wil een pedagogisch medewerker in vaste dienst nemen, mag dat?

Ja, zeker! In onze Algemene Voorwaarden is bepaald dat een organisatie altijd de mogelijkheid heeft om een ZZP’er in vaste dienst te nemen wanneer beide partijen dat willen. Hieraan zijn geen kosten verbonden .

Zijn er kosten aan verbonden?

Tadaah brengt aan de opvangorganisaties een vergoeding in rekening van slechts 2,50 per bemiddeld uur. Er worden geen opstartkosten of abonnementsvergoedingen in rekening gebracht bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Wanneer kan een opdracht geaccepteerd worden?

Uiteraard heeft een freelancer zelf de keuze voor welke opdrachten hij/zij in aanmerking wil komen.

Hoe werkt het koppelen van freelancers aan het Personenregister Kinderopvang?

Tadaah kan geen freelancers koppelen aan een organisatie in het register. Beiden partijen zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wel dragen wij er zorg voor dat op het portaal de juiste gegevens van een organisatie te vinden zijn, om het koppelen voor de zzp’er zo makkelijk mogelijk te maken. Ook zijn er diverse mogelijkheden om reminders vanuit het portaal naar zzp’ers te sturen voor een koppelverzoek.

Kun je als opdrachtgever een dienst inkorten binnen 24 uur?

Ja, dit kan indien de opdracht nog niet is aangenomen.

Is de opdracht al wel aangenomen (of gestart), dan dient dit te gebeuren in overleg met de opdrachtnemer. Als de opdrachtnemer en de opdrachtgever samen overeengekomen zijn de geplande dienst na aanvang aan te passen / in te korten, dan dient deze wijziging schriftelijk te worden vastgelegd. Er is namelijk een opdrachtovereenkomst aangegaan en deze kan alleen als beide partijen akkoord gaan gewijzigd worden. Een wijziging dient te worden doorgegeven aan info@tadaah.nl (met opdrachtnemer in de cc).

Tot 24 uur voor aanvang van de dienst kan de opdracht worden geannuleerd, opdrachtgever is in dit geval een vergoeding ter grootte van € 100,- verschuldigd aan opdrachtnemer. Wordt de opdracht eerder geannuleerd, dus voor 24 uur voor aanvang, dan zijn er geen kosten aan verbonden.

Hoe wordt het uurtarief bepaald?

Opdrachtnemers zijn zelfstandig ondernemers en stellen zelf hun uurtarief vast. Het uurtarief wordt aangegeven op het profiel van de opdrachtnemer en is inclusief alle kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, parkeerkosten etc.. Wij hebben ervoor gekozen om de tarieven inclusief eventuele btw te vermelden. De reden daarvan is dat de kinderopvang als branche vrijgesteld is van btw. Opdrachtgevers kunnen de eventuele btw immers niet verrekenen. Een groot deel van de freelancers is vrijgesteld van btw, ofwel omdat men gebruik maakt van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) ofwel omdat de belastingdienst heeft besloten dat men vrijgesteld is. Doorslaggevend is echter het tarief waarvoor de opdracht wordt aangeboden door de organisatie. Het is de vrije keus van een opdrachtnemer/ZZP’er om een dienst voor een bepaald tarief te accepteren of niet. Wanneer een opdracht niet wordt vervuld kan de organisatie ervoor kiezen het tarief te verhogen.

Hoe werkt het plaatsen van een spoedopdracht?

Het is mogelijk om een spoedoproep te plaatsen in het reisgebied van de organisatie of de door jouw geselecteerde ZZP’er(s) binnen het platform. Wanneer je een spoedopdracht plaatst is de opdracht voor degene die de opdracht het eerst accepteert. Het is van belang dat de dienst snel is vervuld.

Kan ik een dienst uitzetten voor een bepaalde competentie?

Ja, dit kan voor:

– Buitenschoolse opvang
– Kinderdagverblijf
– Peuterspeelzaal
– VVE / voorschool
– Pedagogisch coach
– Leidinggevende

Er heeft zich een situatie voorgedaan waardoor het inzetten van de freelancer niet meer nodig is, wat zijn de mogelijkheden?

Ja, dit kan indien de opdracht nog niet is aangenomen.

Is de opdracht al wel aangenomen (of gestart), dan dient dit te gebeuren in overleg met de opdrachtnemer. Als de opdrachtnemer en de opdrachtgever samen overeengekomen zijn de geplande dienst na aanvang aan te passen / in te korten, dan dient deze wijziging schriftelijk te worden vastgelegd. Er is namelijk een opdrachtovereenkomst aangegaan en deze kan alleen als beide partijen akkoord gaan gewijzigd worden. Een wijziging dient te worden doorgegeven aan info@tadaah.nl (met opdrachtnemer in de cc).

Tot 24 uur voor aanvang van de dienst kan de opdracht worden geannuleerd, opdrachtgever is in dit geval een vergoeding ter grootte van € 100,- verschuldigd aan opdrachtnemer. Wordt de opdracht eerder geannuleerd, dus voor 24 uur voor aanvang, dan zijn er geen kosten aan verbonden.

< Terug naar alle onderwerpen

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers