Blog

Werken onder gezag

april 22, 2024

Afbeelding over Werken onder gezag

“Pedagogisch medewerkers ontvangen geen gezag en daarom kunnen zzp’ers in de kinderopvang prima buiten dienstverband blijven werken wanneer de richtlijnen worden gerespecteerd”

Het werken onder gezag is een ‘hot topic’ als het gaat om de beoordeling van de arbeidsrelatie. Als het gaat om gezag in de kinderopvang heeft de Hoge Raad zich al in de ’80-er jaren duidelijk uitgesproken: een zelfstandig pedagogisch medewerker staat niet onder gezag!

Het Arrest van 14 december 1988 werpt licht op deze kwestie binnen de kinderopvang. Het bepaalde dat tussen het bestuur van een stichting voor kinderopvang en de pedagogisch medewerker geen gezagsverhouding bestond.

De pedagogisch medewerkers functioneerden als zelfstandigen.
Zij konden zich bij ziekte laten vervangen zonder overleg.
Gezag werd niet als noodzakelijk beschouwd dankzij hun professionele autonomie en verplichtingen aan wet- en regelgeving.

Leidinggevenden, in algemene zin, in kinderopvangorganisaties beschikken niet altijd over de pedagogische kennis om vakinhoudelijke instructies te geven, wat het gezagscriterium verder compliceert.

Dat is ook logisch omdat het specialistisch werk is waar je diploma’s en certificaten voor nodig hebt. De opleidingen voorzien erin dat een gediplomeerde, zelfstandig in staat is het werk uit te voeren. Daarnaast zijn er in de kinderopvang wetgeving, voorschriften en protocollen van toepassing over de wijze waarop het werk dient te worden uitgevoerd.

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers