Veelgestelde vragen over

Kwalificaties en diploma's

Informatie over de kwalificaties en diploma's die nodig zijn om via Tadaah te werken.

Alle vragen over Kwalificaties en diploma's

Waarom is een BHV-certificaat interessant voor een zzp’er?

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen. Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Een BHV’er alarmeert hulpdiensten, heeft geleerd hoe hij/zij een pand moet ontruimen en kan bij een ongeval eerste hulp verlenen. Als pedagogisch medewerker weet je veel over zorg verlenen. Maar dat maakt je nog geen BHV’er. Wanneer je jezelf wilt onderscheiden van andere freelancer, is het interessant om dit certificaat te halen.

Ik heb geen diploma, kan ik dan in de kinderopvang werken?

Zonder diploma kan kun je helaas geen opdrachten aannemen via Tadaah.

Mijn diploma staat niet in DUO

Wat vervelend. Je kunt met een kopie van het originele diploma naar de onderwijsinstelling waar het diploma behaald is. Daar vraag je om een handtekening en dagstempel op het kopie van jouw originele diploma. Meestal is dit mogelijk op de studentenafdeling van de school/onderwijsinstelling. Op je profiel upload je dan een afbeelding van je originele diploma en een afbeelding van de kopie met handtekening en stempel.

Ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?

Vul de diploma hulp van DUO in om te zien om te zien welke vervangende documenten je voor jouw diploma of certificaat kunt downloaden of aanvragen.

Met welke hbo-studie mag je al gedurende je opleiding op de BSO werken?

 Er zijn een aantal studies waarmee je op de BSO mag werken als je 50% van je studiepunten hebt gehaald. Kijk hier of jouw opleiding ertussen zit.

Wat is de taaleis 3F? En waarom is dat verplicht?

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken in het primair onderwijs. Een taalrijke omgeving is hierbij cruciaal. Pedagogisch medewerkers moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Hiervoor wordt een ingroeimodel gehanteerd. De eisen aan het minimum taalniveau voor beroepskrachten treden in werking per 1 januari 2025.

Ik heb ervaring in de kinderopvang, maar mijn diploma kwalificeert niet (meer)?

Als je eerdere ervaring in kinderopvang of werken met kinderen hebt, maar je diploma voldoet niet (meer), dan is een EVC traject misschien een goede optie. Een EVC traject betekent een verkorte opleiding, waarin rekening gehouden wordt met je eerdere ervaring. Hiermee kun je gauw aan de slag!

Ik ben mbo-student, mag ik tijdens mijn studie al werken in de kinderopvang via Tadaah?

Nee, dat mag helaas niet totdat je jouw diploma hebt behaald. Tijdens je opleiding mag je natuurlijk wel stage lopen. Voor een stageplek zul je zelf rechtstreeks kinderopvangorganisaties moeten benaderen.

Ik ben een hbo-student, mag ik dan al via Tadaah werken in de kinderopvang?

4e jaars hbo-studenten die 50% van hun studiepunten binnen hebben, mogen al werken in de kinderopvang. De lijst met studies en diploma’s waarmee je in de kinderopvang mag werken wordt door de overheid bepaald. Als je wilt werken via Tadaah controleren wij vooraf of jouw diploma daarvoor geldig is. Doe een diplomacheck om te zien of jouw diploma in aanmerking komt. Let op: dit geldt niet voor mbo-studies.

Welk diploma heb ik nodig om via het platform van Tadaah te werken?

Om via ons platform te kunnen werken heb je een geldig diploma nodig waarmee je in de kinderopvang mag werken. De lijst diploma’s waarmee je in de kinderopvang mag werken wordt door de overheid wettelijk geregeld. Als je je aanmeldt bij het platform van Tadaah, controleren wij altijd of jouw diploma daarvoor geldig is. Via deze link kun je het zelf ook controleren.

Ik heb een buitenlands diploma. Mag ik via Tadaah werken?

Wil je met een buitenlands diploma in Nederland werken, controleer dan eerst wat je moet doen om jouw diploma in Nederland te laten erkennen. Kijk daarvoor op Nuffic.nl. Bij het IDW kun je een verklaring opvragen!

< Terug naar alle onderwerpen

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op!

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers