Nieuws

Tadaah blij met aanpak schijnzelfstandigheid

juli 24, 2023

Afbeelding over Tadaah blij met aanpak schijnzelfstandigheid

Tadaah is blij met de aanpak van schijnzelfstandigheid door minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Directeur Steven Lenderink: “Het is niet de bedoeling dat werknemers die aan de slag zijn op zzp- basis eigenlijk een vast contract moeten hebben. Bij Tadaah ben je echt zelfstandig ondernemer, met alle regels van dien.” De minister heeft aangekondigd schijnzelfstandigheid aan te pakken. Daartoe ondertekende ze namens Nederland met nog zeven lidstaten een brief met oproep voor een Europese richtlijn. De aanpak van schijnzelfstandigheid richt zich op ‘platformwerkers’ als maaltijdbezorgers, taxichauffeurs en thuiszorgmedewerkers. Via platform voor de kinderopvang Tadaah werken uitsluitend zzp’ers. Het voorkomen van schijnzelfstandigheid heeft daarom grote prioriteit bij Tadaah, zegt directeur Steven Lenderink. Hij geeft uitleg over zzp’ers in deze sector: “Freelancers die via ons platform opdrachten verkrijgen, zijn zelfstandig ondernemers. Van deze dienstverlening wordt veel gebruik gemaakt door organisaties om de flexibele schil te organiseren rondom de vaste kern van medewerkers. Sinds de invoering van de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsrelaties, per 1 augustus 2022, is het voor kinderopvangorganisaties vrijwel niet mogelijk om de invalpool te organiseren met medewerkers in loondienst, bijvoorbeeld op basis van een 0-urencontract. Ook zien we een toename van het aantal PM-ers in loondienst die een dagje extra gaan freelancen.” Schijnzelfstandigheid is een hot topic op dit moment. Het is namelijk niet de bedoeling dat PM-ers aan de slag gaan op zzp-basis, maar eigenlijk in vaste dienst zouden moet zijn.

Lenderink ziet er streng op toe dat deze freelancers wel degelijk zzp’ers zijn en dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. “Er is een aantal criteria waaraan zelfstandigen volgens de Belastingdienst moeten voldoen. Zaken die te maken hebben met ‘ondernemersrisico’, betalingen bijvoorbeeld. Maar ook een aantal andere regels. Zo mag een zelfstandige zich vrij laten vervangen en wordt hij of zij niet doorbetaald bij ziekte of vakantie bijvoorbeeld. Een freelancer mag niet afhankelijk zijn van 1 opdrachtgever vandaar dat een minimumaantal opdrachtgevers noodzakelijk is.” Kortom: er zijn verschillende aspecten waardoor wordt bepaald of iemand daadwerkelijk als zzp’er aan het werk is. Het is belangrijk om zowel voor de kinderopvangorganisaties als de freelancers duidelijk te hebben in welke relatie zij tot elkaar staan. Tadaah werkt daarom met een modelovereenkomst van de belastingdienst zelf, waarin duidelijk staat wat er afgesproken is. “Samen met onze accountant en arbeidsrechtjurist zorgt Tadaah continu dat deze richtlijnen in acht worden genomen door zzp’ers en kinderopvangorganisaties, onder andere door gebruik te maken van de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden. Zo kan daarover geen onduidelijkheid bestaan.

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers