Kennis

Wat is schijnzelfstandigheid precies?

Door Martine Bruynooge op juli 20, 2023

Afbeelding over Wat is schijnzelfstandigheid precies?

Het betekent dat iemand als zzp’er werkt, maar het ondernemerschap niet voldoet aan de richtlijnen die hieraan worden gesteld en het daardoor lijkt alsof de zzp’er in loondienst is. In dat geval dient de opdrachtgever (feitelijk werkgever) loonbelasting en sociale premies af te dragen. De Belastingdienst kan hierop handhaven. In het uiterste geval kan er een naheffing volgen, eventueel verhoogd met een boete. Voor een duidelijk stroomschema om te beoordelen of er sprake is van loondienst, verwijzen wij u naar deze pagina van de Belastingdienst.
Samen met onze accountant en arbeidsrecht jurist zorgt Tadaah er continu voor dat deze richtlijnen in acht worden genomen door zzp’ers en kinderopvangorganisaties. Onder andere door gebruik te maken van de opdrachtovereenkomst en de algemene voorwaarden en deze te beoordelen op basis van de actualiteiten.

Door te voldoen aan de richtlijnen voor zelfstandigheid zorgen we ervoor dat freelancers die via Tadaah werken bij kinderopvangorganisaties juist geen schijnzelfstandigen zijn, onder meer omdat:


Organisaties:

We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en gaan graag met u in gesprek als u behoefte hebt aan een nadere uitleg of verdieping op dit onderwerp.

Freelancers:
We hopen jou met deze nieuwsbrief meer uitleg te hebben gegeven. Het platform en de werkwijze van Tadaah zijn zo ingericht dat schijnzelfstandigheid voorkomen kan worden. Controleer bovenstaande punten om jezelf er van te verzekeren dat je aan alle voorwaarden voldoet. Indien je een aanvullende vraag hebt dan kun je een via de mail een contactverzoek sturen naar: info@tadaah.nl.

Tadaah heeft de leukste opdrachtgevers